Frivilligt arbejde for børn og unge

Frivilligpaadansk

 

 

 

 

 

Frivilligt arbejde for børn og unge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rødderne i Vangede

 

Asylansøgere på flugt uden mor og far

Børn og unge under 18 år, der kommer til Danmark for at søge asyl - uden at have deres mor og far med - er en særlig

sårbar gruppe og får ekstra støtte af Røde Kors. I løbet af 2012 kom der 376 uledsagede børn og unge til landet.

 

Asyl af forskellige grunde

De uledsagede mindreårige har mange forskellige grunde til at komme til Danmark. Nogle har fx mistet deres

forældre i krig.

Fælles for børnene er savnet af far og mor, venner og en kendt hverdag.

 

Indkvarteres på særlige centre

Børnene indkvarteres på særlige børne-unge centre, hvor de får hjælp.

I begyndelsen af opholdet bor de unge asylansøgere på modtagecentret Gribskov i Nordsjælland og flytter under

sagsbehandlingen til et opholdscenter.

 

Børnene får tildelt to pædagogiske kontaktpersoner, som giver dem særlig støtte i hverdagen, herunder hjælp til at de selv

kan klare madlavning, rengøring og planlægge skolegang og fritidsaktiviteter.

Dansk Røde Kors

 

De unge får penge fra staten til at købe ind for. Skolegangen foregår enten på asylcentret eller på en Røde Kors-skole uden

for centret.

 

Bisidder fra Røde Kors hjælper børnene

Der er altid en bisidder fra Røde Kors tilstede, når et uledsaget barn er til samtale hos myndighederne i forbindelse med

asylsagen.

 

Bisidderen skal sikre, at barnet forstår sagsbehandlerens spørgsmål, og at interviewet foregår i en god atmosfære.

Senere i asylforløbet sørger Røde Kors for, at de uledsagede børn og unge får tildelt en personlig støtte, som støtter

barnet i forhold til asylsagen og i mere personlige spørgsmål. Støttepersonen skal sørge for, at det uledsagede barn bliver

behandlet godt.

 

 

 

Teksten er en bearbejdet version hentet fra Dansk Røde Kors hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Københavns Sprogcenter © All Rights Reserved