Bydelsmor hvordan?

Frivilligpaadansk

 

 

 

 

 

Bydelsmor hvordan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydelsmødrenes Landsorganisation

Konceptet for Bydelsmødre bygger på følgende fem værdier:

 

• Anerkendelse

• Respekt

• Tillid

• Ligeværdighed

• Mangfoldighed

 

Hvad er formålet med Bydelsmødrenes indsats?

Bydelsmødrene støtte andre kvinder til at opdage og anvende egne ressourcer.

Det styrker kvinderne selv, deres børn og familier.

 

Hvem hjælper Bydelsmødrene?

Mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund lever isoleret og marginaliseret.

De har ikke et socialt netværk og de er ensomme. På grund af manglende viden om samfundet,

får de ikke den hjælp og støtte de har behov for og de kender ikke deres muligheder,

rettigheder og pligter.

 

 

 

Bydelsmødrenes indsats bygger på tre principper

 

1. Samtale

Bydelsmødre besøger kvinder i lokalområdet og taler med dem om emner, som er

relevante for den besøgte kvinde. Bydelsmødrene har tid, de lytter og de kan ofte tale

samme modersmål som kvinden. Samtalen foregår ligeværdigt og i øjenhøjde.

 

2. Brobygning

Bydelsmødre bygger bro mellem kvinderne og lokalsamfundet. Bydelsmødre informerer om

og henviser til fx kommunens tilbud, foreningslivet og andre arrangementer. Bydelsmødre

kan også deltage sammen med kvinden og støtte på den måde. Bydelsmødrene rådgiver ikke,

de informerer og henviser.

 

3. Netværk

Bydelsmødre skaber netværk for kvinder. Bydelsmødrene afholder sociale arrangementer

fx cafeaftner. Til arrangementerne formidler Bydelsmødrene deres viden. De kvinder som

deltager, diskuterer, reflekterer, udveksler erfaringer og opbygger nye venskaber.

 

Bydelsmødre er en landsdækkende frivillig indsats. 40 forskellige steder i Danmark er der

allerede Bydelsmødre-grupper eller grupper på vej.

 

Copyright Københavns Sprogcenter © All Rights Reserved