Læseopgave 1A

Frivilligpaadansk

 

 

 

 

 

PD 2 opgaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læseopgave 1A

 

Instruktion

•Læs teksten Hvad laver bydelsmødrene?

•Skriv de ord der mangler

•Ordene findes i rammen nederst på siden

•Der er to ord du ikke skal bruge

 

Hvad laver bydelsmødrene?

 

Bydelsmødre er frivillige ____________________, som støtter andre kvinder til at

styrke sig selv, deres _____________________ og deres familier.

Bydelsmødre har gennemgået en Bydelsmødre-uddannelse. De har blandt andet

lært om et __________________ familieliv, sundhed, sund mad og om det danske samfund.

Bydelsmødre taler med kvinder om de emner og problemer, som kvinderne synes er

vigtige. Det kan være børneopdragelse, motion, sund ____________________ eller

fritid.

Bydelsmødre støtter kvinder

Bydelsmødre hjælper _____________________ med at lære deres egen bydel at

kende. Bydelsmødre kan for eksempel ______________________ om kommunes

tilbud og foreningslivet. De kan også hjælpe med at oversætte breve eller gå med til

__________________ på kommunen, på __________________ eller i

daginstitutioner.

Bydelsmødre arrangerer aktiviteter

____________________ arrangerer også forskellige aktiviteter i lokalområdet. Det

kan være _______________, motion, foredrag, kvindecafeer og meget mere.

 

 

Ordbank

fortælle møder kvinder Bydelsmødre mad sol

fester børn skoler gul kvinderne godt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Københavns Sprogcenter © All Rights Reserved