Pigeklubber

Frivilligpaadansk

 

 

 

 

 

Frivillig i Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigeklubber

 

 

 

Frivillignet har pigeklubber i sociale boligområder over hele landet. Her kan pigerne møde hinanden og få nye

oplevelser sammen med hinanden og frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Som frivillig kan du være med til at skabe et

frirum for teenagepiger.

 

Viden og netværk

Formålet med pigeklubberne er at skabe et frirum for de piger, der har brug for et sted at være i fritiden.

Her kan pigerne udvide deres netværk og få mere viden om det danske samfund.

 

Aktiviteter

Pigeklubben drives af frivillige, og pigerne kan selv være med til at arrangere aktiviteterne. Det kan fx være en

tur i teateret, uddannelsesbesøg, smykkeværksted eller hjælp til lektierne.

Klubberne tilbyder et frirum, hvor teenagepiger kan få nye oplevelser, diskutere ting, betro sig til en voksen og

blive præsenteret for forskellige måder at gribe livet an på. I pigeklubberne kan pigerne vende store og små ting

med jævnaldrende, men også med den ældre generation, som er blandt de frivillige kvinder.

 

Teksten er en bearbejdet version hentet på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Københavns Sprogcenter © All Rights Reserved